Bài tập VDC tích phân có lời giải chi tiết

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu bài tập tích phân có lời giải chi tiết, nhằm hỗ trợ các bạn trong quá trình học Toán 12.

Tài liệu gồm 163 trang bao gồm: lý thuyết chung, bài tập trắc nghiệm, lời giải chi tiết.

Dạng toán 1. Sử dụng định nghĩa, tính chất và tích phân cơ bản.
Dạng toán 2. Dạng toán tích phân đổi biến số.
Dạng toán 3. Tích phân hàm ẩn phương pháp đổi biến.
Dạng toán 4. Tích phân từng phần.
Dạng toán 5. Tích phân hàm ẩn phương pháp từng phần.
Dạng toán 6. Tích phân hàm ẩn.

[ads]