Bài tập VDC nguyên hàm có lời giải chi tiết

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu bài tập nguyên hàm có lời giải chi tiết, nhằm hỗ trợ các bạn trong quá trình học Toán 12.

Tài liệu gồm 55 trang bao gồm: lý thuyết chung, bài tập trắc nghiệm, lời giải chi tiết.

A – KIẾN THỨC CHUNG
1. Định nghĩa.
2. Tính chất của nguyên hàm.
3. Sự tồn tại của nguyên hàm.
4. Bảng nguyên hàm các hàm số thường gặp.
5. Bảng nguyên hàm mở rộng.
B – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
+ Phương pháp nguyêm hàm đổi biến số.
+ Phương pháp nguyên hàm từng phần.

[ads]


Tải tài liệu