Các dạng toán di truyền quần thể

Tài liệu gồm 24 trang, được biên soạn bởi tác giả Nguyễn Duy Hà (THPT Sáng Sơn – Vĩnh Phúc), hướng dẫn phương pháp giải các dạng toán di truyền quần thể trong chương trình Sinh học 12.

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Di truyền học quần thể, một nội dung chủ yếu của di truyền học hiện đại, đã được đưa vào giảng dạy tại chương trình THPT. Những nội dung này có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp học sinh tiếp cận một số khái niệm cơ bản về chọn giống và tiến hóa. Các đề thi đại học, cao đẳng gần đây (từ năm 2007 – 2 câu; 2008 – 4 câu; 2009 – 4 câu; 2010 – 5 câu; 2011 – 3 câu; 2012 – 3 câu; 2013 – 3 câu) các đề thi HSG cấp tỉnh, một số đề thi Olimpic Sinh học Quốc gia và Quốc tế đều có nội dung liên quan tới phần Di truyền học quần thể. Vì vậy, việc xây dựng các công thức liên quan tới bài tập ở nội dung này có ý nghĩa thiết thực trong việc rèn luyện tư duy lôgic và kỹ năng phân tích đánh giá vấn đề của học sinh. Sách giáo khoa, sách bài tập Sinh học thuộc chương trình THPT đã đưa ra nhiều công thức giúp học sinh giải quyết tốt các bài tập thuộc phần di truyền quần thể. Tuy nhiên, việc hệ thống hóa các dạng bài tập thuộc phần DTH quần thể là rất cần thiết cho việc học tập và ôn luyện thi của học sinh. Mặt khác, một số công thức phần di truyền quần thể tuy đã được giới thiệu nhưng không được sử dụng có hiệu quả để khắc sâu kiến thức lý thuyết cho học sinh. Chính vì vậy, trong quá trình dạy ôn thi đại học và dạy đội tuyển HSG (đặc biệt HSG giải toán trên máy tính Casio) tôi đã hệ thống hóa kiến thức phần di truyền học quần thể vào tài liệu “Các dạng toán di truyền học quần thể “ với mục đích:
– Làm tài liệu tự bồi dưỡng cho bản thân.
– Làm tài liệu dạy cho học sinh ôn thi Đại học và ôn thi HSG.
– Cung cấp cho học sinh một hệ thống kiến thức đầy đủ nhất và các dạng bài tập Di truyền học quần thể.
B. NỘI DUNG
I. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN.
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ QUẦN THỂ TỰ PHỐI.
III. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ QUẦN THỂ NGẪU PHỐI.
IV. MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ DTH QUẦN THỂ.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
D. KẾT LUẬN

[ads]