Chuyên đề liên từ và các dạng mệnh đề

Tài liệu gồm 08 trang nằm trong bộ tài liệu 31 ngày bứt phá 9 điểm môn Tiếng Anh, giúp học sinh tìm hiểu và nắm vững chuyên đề liên từ và các dạng mệnh đề, để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Tiếng Anh do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Khái quát nội dung tài liệu chuyên đề liên từ và các dạng mệnh đề:
1. Liên từ kết hợp (coordinating conjunctions).
2. Liên từ tương hỗ (correlative conjunctions).
MỘT SỐ NOTE:
+ Kết hợp 2 câu làm 1.
+ Addition.
+ Cause – Effect.
+ Contrast.
+ Besides.
+ Otherwise.
+ Similarly, likewise.
+ In fact.
+ Indeed.
+ Accordingly.
+ Finally.
+ Instead.
+ Namely.

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

[ads]