Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Hiệp Hòa 2 – Bắc Giang

Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Hiệp Hòa 2 – Bắc Giang mã đề 132 gồm 2 trang với 16 câu trắc nghiệm khách quan và 2 câu tự luận, tỉ lệ điểm số giữa phần trắc nghiệm và tự … Xem thêm

Đề kiểm tra 45 phút số 1 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề kiểm tra 45 phút số 1 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương gồm 2 mã đề: đề chẵn (dành cho học sinh có số báo danh chẵn) và đề lẻ (dành cho học sinh có số báo danh lẻ), mỗi đề … Xem thêm