Đề kiểm tra Hóa học 10 bài số 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc

Đề kiểm tra Hóa học 10 bài số 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc mã đề 001 được biên soạn nhằm kiếm tra kiến thức chương Nguyên Tử, đề 2 trang với 20 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài tập tự luận, tỉ lệ điểm số giữa trắc nghiệm và tự luận là 5 : 5, học sinh làm bài trong thời gian 1 tiết học tại lớp (45 phút), đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra Hóa học 10 bài số 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc:
+ Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Nguyên tử được cấu tạo bởi 2 loại hạt là proton và nơtron.
B. Trong nguyên tử, số proton và số electron bằng nhau.
C. Đồng vị là tập hợp các nguyên tố có cùng số proton nhưng khác nhau số nơtron.
D. Trong nguyên tử, số proton luôn bằng số hiệu nguyên tử Z.
+ Đồng vị là những nguyên tử có cùng:
A. số electron nhưng khác nhau số điện tích hạt nhân.
B. số proton nhưng khác nhau số nơtron.
C. số khối nhưng khác nhau số nơtron.
D. cùng điện tích hạt nhân và số khối.
+ Nguyên tố Magiê có 3 đồng vị khác nhau ứng với số và thành phần % tương ứng như sau : 24Mg (78,99%); 25Mg (10%) và 26Mg (11,01%). Tính nguyên tử khối trung bình của Mg.
Tải tài liệu

Tài liệu liên quan