Đề thi học kì 2 Sinh học 10 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Nhằm mục đích đánh giá tổng kết nội dung chương trình Sinh học 10, lấy điểm hệ số 3 để làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại học lực môn Sinh học 10, trường THPT Đoàn Thượng (xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) tổ chức … Xem thêm