Đề KSCL Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1

Vừa qua, trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Sinh học ở cả ba khối 10, 11 và 12, đây là một kỳ thi thường niên được chức trong giai đoạn giữa học kỳ 1 của năm học nhằm lấy điểm … Xem thêm

Đề KSCL giữa HK1 Sinh học 11 năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế

Như thông lệ hằng năm, cứ sau mỗi 8 tuần học trên lớp thì các trường THPT trên toàn quốc lại tổ chức một kỳ thi khảo sát chất lượng Sinh học 11 nhằm đánh giá năng lực của học sinh, làm cơ sở để xếp loại học tập và … Xem thêm

Đề thi kiểm định chất lượng giữa kỳ 1 Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Đề thi kiểm định chất lượng giữa kỳ 1 Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh mã đề 132 được biên soạn để đánh giá năng lực học sinh thường xuyên, giúp giáo viên nắm được thực lực của mỗi em để có … Xem thêm