Đề KSCL Sinh học 11 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề KSCL Sinh học 11 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh.

+ Khi cho que diêm đang cháy vào bình chứa 100g hạt đang nảy mầm đã đậy nắp trước đó 2 giờ thì có hiện tượng gì sẽ xảy ra?
+ Quá trình chuyển hóa vật chất hữu cơ trong đất thành dạng NH4 nhờ hoạt động của nhóm vi sinh vật nào?
+ Ở thực vật, enzim Rubisco thể hiện hoạt tính nào trong điều kiện đủ CO2 và thiếu CO2?

[ads]