Đáp án và lời giải chi tiết đề tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đáp án và lời giải chi tiết đề tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Vật lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Có câu chuyện về một giọng hát ôpêra cao và khỏe có thể làm vỡ một cái cốc thủy tinh để gần. Đó là kết quả của hiện tượng nào sau đây?
+ Một sóng cơ hình sin truyền theo chiều dương của trục Ox. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà phần tử môi trường ở đó dao động cùng pha nhau là?
+ Dùng thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng để đo bước sóng của một ánh sáng đơn sắc với khoảng cách giữa hai khe hẹp là a và khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D. Nếu khoảng vân đo được trên màn là i thì bước sóng ánh sáng do nguồn phát ra được tính bằng công thức nào sau đây?

[ads]


Tải tài liệu