Đề khảo sát Vật lí 12 lần 2 năm 2020 – 2021 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề khảo sát Vật lí 12 lần 2 năm 2020 – 2021 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh, nhằm giúp các bạn rèn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lí.

+ Dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch có giá trị hiệu dụng cỡ 120 mA. Để đo cường độ dòng điện này, ta mắc đoạn mạch đó nối tiếp với đồng hồ đo điện đa năng hiện số và chọn chức năng đo ACA ứng với thang đo là.
+ Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm 400 mH và tụ điện có điện dung 40 μF đang có dao động điện từ tự do. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 50 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là.
+ Cho một dòng điện chạy trong một mạch kín (C) có độ tự cảm L. Trong khoảng thời gian Δt, độ biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch và của từ thông qua (C) lần lượt là i và n. Suất điện động tự cảm trong mạch là?

[ads1]


[ads2]