Đề cuối kỳ 2 GDCD 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Lạc Long Quân – Bến Tre

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải đề cuối kỳ 2 GDCD 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Lạc Long Quân – Bến Tre.

Câu 1. Hôn nhân tiến bộ là hôn nhân được đảm bảo về mặt ……. A. vật chất. B. pháp lí. C. vật chất và tinh thần. D. tự do kết hôn và li hôn. Câu 2. Tình yêu là sự rung cảm và quyến luyến sâu sắc giữa hai người A. khác nhau. B. khác giới. C. cùng lí tưởng. D. cùng cảnh ngộ. Câu 3. Danh dự là A. nhân phẩm đã được xã hội đánh giá và công nhận. B. đức tính đã được xã hội tôn trọng và đề cao. C. uy tín đã được xã hội xác nhận và suy tôn. D. năng lực đã được xã hội khẳng định và thừa nhận. Câu 4. Toàn thể những người cùng chung sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội là A. dân cư. B. làng xóm. C. cộng đồng. D. tập thể. Câu 5. Theo quan điểm đạo đức học, một trong những điều cần tránh trong tình yêu là A. quyến luyến, quan tâm sâu sắc đến nhau. B. có sự gắn bó giữa một nam và một nữ. C. có quan hệ tình dục trước hôn nhân. D. luôn mong muốn gần gũi bên nhau.
Câu 6. Nghĩa vụ là trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu, lợi ích chung của A. cộng đồng. B. gia đình. C. anh em. D. lãnh đạo. Câu 7. Gia đình được xây dựng trên cơ sở những quan hệ nào? A. Quan hệ giữa vợ và chồng. B. Quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống. C. Quan hệ giữa cha mẹ và con cái. D. Quan hệ giữa các thành viên. Câu 8. Trong các phạm trù đạo đức, phạm trù nào là yếu tố nội tâm làm nên giá trị đạo đức con người? A. Nhân phẩm. B. Hạnh phúc. C. Hòa nhập. D. Lương tâm. Câu 9. Vấn đề có tính bản chất nhất trong tình yêu là gì? A. Có quan hệ tình dục trước hôn nhân. B. Để chăm sóc mọi nhu cầu, thị hiếu của nhau. C. Giúp nhau sống cao thượng hơn. D. Để lựa chọn người phù hợp. Câu 10. Khi con người tạo ra cho mình những giá trị tinh thần, đạo đức và những giá trị đó được xã hội đánh giá, công nhận thì người đó có A. danh dự. B. nhân phẩm. C. ý thức. D. tình cảm.
Câu 11. Gia đình phải tạo ra cho mỗi thành viên một môi trường sống an toàn, lành mạnh và dễ chịu. Điều này phản ánh chức năng nào của gia đình? A. Chức năng duy trì nòi giống. B. Chức năng sản xuất của cải vật chất. C. Chức năng tổ chức đời sống gia đình. D. Chức năng nuooi dưỡng, giáo dục con cái. Câu 12. Một người có nhân phẩm là người A. luôn bảo vệ ý kiến của mình. B. thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức tiến bộ. C. luôn làm vừa lòng mọi người. D. thực hiện tốt các công việc được phân công. Câu 13. Thực hiện chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường là trách nhiệm của A. người từ 18 tuổi trở lên. B. cán bộ, viên chức nhà nước. C. riêng các doanh nghiệp. D. mọi công dân. Câu 14. Thực chất của bảo vệ môi trường là làm thế nào để hoạt động của con người không phá vỡ các yếu tố cân bằng của A. con người. B. vũ trụ. C. tự nhiên. D. thời tiết. Câu 15. Mỗi công dân cần có việc làm như thế nào khi sống trong cộng đồng? A. Sống có trách nhiệm với cộng đồng. B. Sống không cần quan tâm đến cộng đồng. C. Sống vô tư trong cộng đồng. D. Sống giữ mình trong cộng đồng.
Câu 16. Để phù hợp với nghĩa vụ đạo đức, cá nhân phải biết đặt nhu cầu lợi ích của xã hội lên trên, không những thế còn phải biết hy sinh lợi ích cá nhân vì A. bản thân mình. B. gia đình mình. C. người quen mình. D. lợi ích chung. Câu 17. Việc làm nào dưới đây không cần tránh trong quan hệ tình yêu? A. Yêu một lúc nhiều người. B. Có sự quan tâm, chăm sóc nhau. C. “ Đứng núi này trông núi nọ”. D. Yêu để chứng tỏ khả năng chinh phục bạn khác giới. Câu 18. Cơ sở để xây dựng mối quan hệ gia đình tốt đẹp và giải quyết những bất hòa có thể nảy sinh giữa các thành viên trong gia đình là A. thông cảm. B. tôn trọng lẽ phải. C. khoan dung độ lượng. D. tình yêu vô hạn và trách nhiệm cao. Câu 19. Người không có nhân phẩm sẽ bị xã hội A. coi thường và khinh rẻ. B. chú ý. C. theo dõi và xét nét. D. quan tâm. Câu 20. Nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có kế thừa những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc và A. tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. B. giữ gìn được bản sắc riêng. C. giữ gìn được phong cách riêng. D. phát huy tinh thần quốc tế.

[ads]