Đề thi học kì 2 GDCD 10 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Nhằm mục đích đánh giá tổng kết nội dung chương trình GDCD 10, lấy điểm hệ số 3 để làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại học lực môn GDCD 10, trường THPT Đoàn Thượng (xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) tổ chức kì thi kiểm tra học kì 2 môn GDCD 10 năm học 2018 – 2019.

THI247.com giới thiệu sơ lược đề thi học kì 2 GDCD 10 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương: số trang: 3, hình thức: tự luận, số câu: 3, thời gian làm bài: 45 phút, đáp án/lời giải chi tiết: có.

Trích dẫn đề thi học kì 2 GDCD 10 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Nhân nghĩa được biểu hiện như thế nào trong cuộc sống hàng ngày của người Việt Nam? Theo em, nhân nghĩa có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của mỗi người?
+ Đứng trước thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay, em hãy đề xuất một số biện pháp để giải quyết vấn đề này?
+ Lòng yêu nước được biểu hiện ở những khía cạnh nào?
Tải tài liệu

Tài liệu liên quan