Đề cương ôn tập giữa kỳ 1 Vật lí 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Xuân Đỉnh – Hà Nội

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề cương ôn tập giữa kỳ 1 Vật lí 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Xuân Đỉnh – Hà Nội.

A. HƯỚNG DẪN ÔN TẬP NỘI DUNG KIẾN THỨC CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG CƠ I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Dao động điều hòa. Chu kỳ và tần số. Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa. 2. Con lắc lò xo ngang. Năng lượng của con lắc lò xo. 3. Con lắc đơn. Năng lượng của con lắc đơn. 4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng. 5. Phương pháp vecto quay. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. II. BÀI TẬP Tất cả các bài tập trong SGK và bài tập trong SBT thuộc phạm vi kiến thức đã nêu ở mục B.I (trừ các bài tập trong SGK gồm bài tập 6 tiết học nội dung“Con lắc đơn”.
B. MINH HỌA MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG CƠ Câu 1: Phương trình dao động của vật có dạng x = −Asin(t) (cm). Pha ban đầu của dao động bằng /2. Câu 2: Phương trình dao động của vật có dạng x = Asin t. Biên độ dao động của vật bằng A. A/2. B. A. C. A 2. D. A 3. Câu 3: Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 10 cm và thực hiện được 50 dao động trong thời gian 78,5 giây. Vận tốc và gia tốc của vật khi đi qua vị trí có li độ x = -3 cm theo chiều hướng về vị trí cân bằng là A. v = 0,16 cm/s; a = 48 cm/s2. B. v = 16 m/s; a = 48 cm/s2. C. v = 0,16 m/s; a = 48 cm/s2. D. v = 0,16 m/s; a = 0,48 cm/s2.
Câu 4: Một vật dao động điều hoà, cứ sau một khoảng thời gian 2,5 s thì động năng lại bằng thế năng. Tần số dao động của vật bằng A. 0,1 Hz. B. 0,05 Hz. C. 5 Hz. D. 2 Hz. Câu 5: Một vật có khối lượng m = 100 g dao động điều hoà trên trục ngang Ox với tần số f = 2 Hz, biên độ 5 cm. Lấy gốc thời gian tại thời điểm vật có li độ x0 = -5 cm, sau đó 1,25 s thì vật có thế năng bằng A. 4,93 mJ. B. 20 mJ. C. 7,2 mJ. D. 0. Câu 6: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos(2 (cm). Kể từ lúc t = 0, quãng đường vật đi được sau 5 s bằng A. 100 m. B. 50 cm. C. 80 cm. D. 100 cm.
Câu 7: Phương trình vận tốc của một vật dao động điều hoà là v = 120cos20t (cm/s). Vào thời điểm t = T/6 thì vật có li độ là A. 3 cm. B. -3 cm. C. – 3 3 cm. D. 3 3 cm. Câu 8: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 4cos20 t (cm). Quãng đường vật đi được trong thời gian t = 0,05 s là A. 8 cm. B. 16 cm. C. 4 cm. D. 12 cm. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 1 TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH Đề cương giữa học kì 1 – Năm học 2021 – 2022 Trang 2 Câu 9: Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40 cm. Khi vật ở vị trí x = 10 cm thì vật có vận tốc là v = 20  3 cm/s. Chu kì dao động của vật là A. 0,5 s. B. 1 s. C. 0,1 s. D. 5 s.
Câu 10: Một chất điểm dao động điều hoà với tần số bằng 4 Hz và biên độ dao động 10 cm. Độ lớn gia tốc cực đại của chất điểm bằng A. 2,5 m/s2. B. 6,31 m/s2. C. 63,1 m/s2. D. 25 m/s2. Câu 11: Gọi x là li độ, k là hệ số tỉ lệ (k > 0). Lực tác dụng làm vật dao động điều hòa có dạng A. F = kx. B. F = -kx2. C. F = kx2. D. F = -kx. Câu 12: Tại thời điểm khi vật thực hiện dao động điều hòa có vận tốc bằng 1/2 vận tốc cực đại thì vật cách vị trí cân bằng một đoạn là

[ads]