Đề cương ôn tập Vật lý 12 học kỳ 2

Nhằm giúp các em học sinh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi HK2 Vật lý 12 (và xa hơn là kỳ thi THPT Quốc gia môn Vật lý), THI247.com giới thiệu đến các em tài liệu Đề cương ôn tập Vật lý 12 học kỳ 2. Đề cương gồm 20 trang với tuyển chọn các câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 HK2 có đáp án thuộc các chương: Dao động và sóng điện từ, Sóng ánh sáng, Lượng tử ánh sáng, Hạt nhân nguyên tử. Các câu hỏi trong đề cương được chắt lọc và tuyển chọn từ các đề thi HK2 Vật lý 12, đề thi thử Vật lý của các trường THPT và cơ sở GD – ĐT trên toàn quốc, do đó các câu hỏi rất bám sát, đầy đủ các mức độ từ cơ bản đến nâng cao.

Trích dẫn đề cương HK2 Vật lý 12:
+ Năng lượng trong mạch dao động điện từ gồm:
A. năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và trong cuộn dây.
B. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện và năng lượng điện trường tập trung ở cuộn dây.
C. năng lượng điện trường và năng lượng điện từ trường thiên tuần hoàn theo hai tần số khác nhau.
D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên tuần hoàn cùng tần số.
+ Trong các phát biểu sau, phát biểu nào có nội dung sai?
A. Có hai loại quang phổ vạch: quang phổ vạch hấp thụ và quang phổ vạch phát xạ.
B. Quang phổ vạch hấp thụ gồm có những vạch sáng nằm trên nền quang phổ liên tục.
C. Quang phổ vạch phát xạ gồm có những vạch màu riêng lẻ nằm trên nền tối.
D. Quang phổ vạch phát xạ do các chất khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát ra.
+ Phát biểu nào sau đây về sóng điện từ là không đúng?
A. Vectơ cảm ứng từ luôn vuông góc với phương truyền sóng.
B. Vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với phương truyền sóng.
C. Vectơ cảm ứng từ và vectơ cường độ điện trường luôn biến thiên cùng pha.
D. Tốc độ truyền sóng điện từ trong các môi trường là như nhau.
Tải tài liệu