Đề cương ôn tập HK1 Vật lý 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề cương ôn tập HK1 Vật lý 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai, nhằm giúp các bạn nắm vững trọng tâm kiến thức Vật lý 12 cần ôn tập, cùng với đó là một số đề thi học kỳ 1 Vật lý 12 để các bạn thử sức trước kỳ thi.

Nội dung đề cương ôn tập HK1 Vật lý 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai:
+ Dao động tắt dần của con lắc đơn có đặc điểm là
A. cơ năng của dao động giảm dần. B. cơ năng của dao động không đổi.
C. động năng của con lắc ở vị trí cân bằng luôn không đổi. D. biên độ không đổi.
+ Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức.
B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.
C. Biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn khi tần số của lực cưỡng bức càng gần tần số riêng của hệ dao động.
D. Tần số của dao động cưỡng bức lớn hơn tần số của lực cưỡng bức.
+ Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất.
B. Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.
C. Sóng cơ học có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng là sóng ngang.
D. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.
Tải tài liệu

Tài liệu liên quan