Đề cương ôn tập HK2 Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội

Xin chào các em, hiện giờ đã là những ngày cuối tháng 02/2019, và như vậy sắp sửa bước vào giai đoạn thi học kỳ 2 Tiếng Anh 11, đây là một kỳ thi vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ kết quả học tập môn Tiếng Anh 11 trong suốt một năm vừa qua. Để giúp các em có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi học kỳ 2 Tiếng Anh 11 này, THI247.com xin giới thiệu đến các em đề cương ôn tập HK2 Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội.

Đề cương ôn tập HK2 Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội gồm 20 trang, đề cương liệt kê các chủ đề kiến thức Tiếng Anh 11 mà các em cần nắm vững, cùng với đó là các câu hỏi và bài tập có khả năng xuất hiện trong đề thi HK2 Tiếng Anh 11 sắp tới.

Trích dẫn nội dung đề cương ôn tập HK2 Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội:
+ According to yoga’s principles, the spine is of great importance because.
A. when the spine is working properly, postures will become possible. B. seemingly impossible poses will become possible.
C. it is the center of your body, from which other muscles operate. D. we can avoid back, shoulder, and neck pain.
+ “I’m very sorry for not following the simple lifestyle changes you told me when I was young” my elder brother said to my parents. (apologized for).
+ All of the following statements may be true about smart cities EXCEPT that.
A. street lights automatically switch on when necessary. B. traffic light would be controlled by smart driving.
C. smart driving wouldn’t need traffic light. D. cities in the future would conserve energy.
Tải tài liệu