Đề cương ôn tập HK2 Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội

Xin chào các em, hiện giờ đã là những ngày cuối tháng 02/2019, và như vậy sắp sửa bước vào giai đoạn thi học kỳ 2 Tiếng Anh 12, đây là một kỳ thi vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ kết quả học tập môn Tiếng Anh 12 trong suốt một năm vừa qua. Để giúp các em có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi học kỳ 2 Tiếng Anh 12 này, THI247.com xin giới thiệu đến các em đề cương ôn tập HK2 Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội.

Đề cương ôn tập HK2 Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội gồm 28 trang, đề cương liệt kê các chủ đề kiến thức Tiếng Anh 12 mà các em cần nắm vững, cùng với đó là các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm và tự luận có khả năng xuất hiện trong đề thi HK2 Tiếng Anh 12 sắp tới.

Trích dẫn nội dung đề cương ôn tập HK2 Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội:
+ Word formation, Collocations, Verb tenses, Gerund and Infinitive Participles, Passive voice, Subject – verb agreement, Subjunctive, Modal verbs, Reported speech, Conditional sentences, Relative clauses, Articles, Prepositions, Phrasal verbs, Idioms.
+ was excited about the job interview. I woke up many times in the night.
A. Even though I was excited about the job interview, I woke up many times in the night. B. Because of excited about the job interview, I woke up many times in the night.
C. Exciting about the job interview, I woke up many times in the night. D. Excited about the job interview, I woke up many times in the night.
+ He arrived home late. He found his burned-down house only in debris.
A. On arriving home late, what he found was the debris of his burnt-down house. B. Arriving home late, he found only the debris of the burnt-down house.
C. When he arrived home late, he found his house was still burning down. D. On his late home arrival, his house had been burnt down into debris.