Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Để tổng kết lại nội dung chương trình Tiếng Anh 12, lấy điểm thi học kì cho mục đích đánh giá và xếp loại học lực môn Tiếng Anh, trường THPT Đoàn Thượng, tỉnh Hải Dương tổ chức kì thi học kì 2 môn Tiếng Anh 12 năm học 2018 … Xem thêm