Đề cương ôn tập Ngữ Văn 10 HK2 năm 2017 – 2018 trường Chu Văn An – Hà Nội

Đề cương ôn tập Ngữ Văn 10 HK2 năm 2017 – 2018 trường Chu Văn An – Hà Nội gồm 3 trang được biên soạn nhằm cung cấp đến các em học sinh lớp 10 các nội dung cần ôn tập và đề tham khảo thi học kỳ 2 Ngữ Văn 10.

Đề cương có cấu trúc gồm 4 phần:
A. PHẠM VI KIẾN THỨC
I. PHẦN ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN
Học sinh nắm vững kiến thức về:
1. Các phương thức biểu đạt.
2. Các biện pháp tu từ.
3. Các phong cách chức năng ngôn ngữ.
4. Các phép liên kết văn bản.
II. PHẦN LÀM VĂN
Học sinh nắm vững kiến thức về các đoạn trích:
1. Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ – Trích Chinh phụ ngâm – Đặng Trần Côn – Đoàn Thị Điểm.
2. Trao duyên – Trích Truyện Kiều, Nguyễn Du.
3. Nỗi thương mình – Trích Truyện Kiều, Nguyễn Du.
4. Chí khí anh hùng – Trích Truyện Kiều, Nguyễn Du.
B. YÊU CẦU KĨ NĂNG
I. PHẦN ĐỌC – HIỂU
Học sinh luyện tập trả lời câu hỏi Đọc hiểu theo các yêu cầu:
– Nhận biết.
– Thông hiểu.
– Vận dụng.
II. PHẦN LÀM VĂN
Học sinh luyện tập các dạng bài nghị luận văn học sau:
1. Phân tích/Cảm nhận/Bình giảng một đoạn trích.
2. Phân tích để sáng tỏ một vấn đề về nội dung hay nghệ thuật của đoạn trích.
3. Phân tích để chứng minh một ý kiến, một nhận định.
4. So sánh/liên hệ 2 đoạn trích ở 2 văn bản.
C. CẤU TRÚC ĐỀ THI
Học sinh ôn luyện để trả lời câu hỏi:
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3 – 4 điểm)
Học sinh ôn tập các đoạn trích trong phạm vi ôn tập và các văn bản ngoài chương trình.
II. PHẦN LÀM VĂN (6 – 7 điểm)
Học sinh ôn tập và ôn luyện các dạng bài Nghị luận văn học ở phần yêu cầu kĩ năng.
D. ĐỀ BÀI MINH HỌA
Tải tài liệu