Đề cương ôn tập Ngữ Văn 12 HK2 năm 2017 – 2018 trường Chu Văn An – Hà Nội

Đề cương ôn tập Ngữ Văn 12 HK2 năm 2017 – 2018 trường Chu Văn An – Hà Nội gồm 3 trang được biên soạn nhằm cung cấp đến các em học sinh khối 12 các đơn vị kiến thức Ngữ Văn cần ôn tập và đề tham khảo thi học kỳ 2 Ngữ Văn 12 giúp các em nắm được cấu trúc đề.

I/ Kiến thức ôn tập
1. Khái quát VHVN từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX
– Tuyên ngôn Độc lập – Hồ Chí Minh.
– Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.
– Tây Tiến – Quang Dũng.
– Việt Bắc (trích) – Tố Hữu
– Đất Nước (trích Trường ca Mặt đường khát vọng) – Nguyễn Khoa Điềm.
– Sóng – Xuân Quỳnh.
– Người lái đò Sông Đà (trích) – Nguyễn Tuân.
– Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) – Hoàng Phủ Ngọc Tường.
2. Tiếng Việt
– Các phương thức biểu đạt
– Các thao tác lập luận
– Các biện pháp tu từ
II/ Cấu trúc đề thi

[ads]