Đề học sinh giỏi Địa lí 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thái Bình

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lí 12 năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình.

Câu 1: Khó khăn lớn nhất trong việc phát triển cây công nghiệp ở nước ta hiện nay là: A. khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư thấp. B. công nghiệp chế biến còn nhiều hạn chế. C. thị trường tiêu thụ có nhiều biến động. D. trình độ lao động chưa đáp ứng yêu cầu. Câu 2: Đặc điểm nào dưới đây là điểm khác nhau cơ bản giữa miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ với miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ? A. Cấu trúc địa chất và địa hình. B. Chế độ mưa và thuỷ chế sông ngòi. C. Cấu trúc địa hình và hướng sông ngòi. D. Đặc điểm về khí hậu.
Câu 3: Ở Trung Bộ, nguyên nhân gây ngập lụt mạnh vào các tháng IX – X là do: A. mưa bão lớn, nước biển dâng và lũ nguồn về. B. các hệ thống sông lớn, lưu vực sông lớn. C. mưa diện rộng, mặt đất thấp xung quanh lại có đê bao bọc. D. mưa kết hợp với triều cường. Câu 4: Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế ở nước ta hiện nay nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây? A. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng cường hội nhập quốc tế. B. Giải quyết triệt để tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm. C. Nhanh chóng đưa nước ta trở thành nền công nghiệp mới. D. Tăng cường khai thác, phát huy thế mạnh ở mỗi khu vực.
Câu 5: Tác động của gió Tây khô nóng đến khí hậu nước ta là: A. Tạo sự đối lập giữa Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. B. Gây ra thời tiết nóng, ẩm theo mùa. C. Tạo kiểu thời tiết khô nóng, hoạt động từng đợt. D. Tạo kiểu thời tiết khô nóng, hoạt động liên tục. Câu 6: Cho biểu đồ : Biểu đồ tỉ suất sinh,tỉ suất tử của nước ta giai đoạn 1960-2014 Căn cứ vào biểu đồ trên hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng với tình hình gia tăng tự nhiên nước ta giai đoạn 1979 – 2014? A. Tỉ suất sinh giảm chậm hơn tỉ suất tử. B. Tỉ suất sinh và tỉ suất tử đều giảm liên tục C. Tỉ suất gia tăng tự nhiên giảm khoảng 1,5 % D. Tỉ suất gia tăng tự nhiên đang giảm không liên tục. Câu 7: Ở khu vực II – cơ cấu ngành công nghiệp đang có sự chuyển dịch theo hướng: A. tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến, giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác.

[ads]