Đề học sinh giỏi Hóa học 12 năm 2020 – 2021 trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Hóa học 12 cấp trường năm học 2020 – 2021 trường THPT Quế Võ 1, tỉnh Bắc Ninh.

+ Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Thủy ngân là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất.
B. Sắt là kim loại có độ cứng lớn nhất.
C. Thứ tự dẫn điện của các kim loại giảm dần theo thứ tự: Ag > Cu > Al > Fe.
+ Cho m gam Fe vào dung dịch chứa 0,25 mol AgNO3 và 0,2 mol Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,5m gam kim loại. Giá trị của m là?
+ Thủy phân dung dịch chứa 0,2 mol saccarozơ và 0,3 mol mantozơ (hiệu suất thủy phân mỗi chất đều là H%). Cho dung dịch thu được sau thủy phân tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng tạo ra 185,76 gam bạc. Giá trị của H là?

[ads]


Tải tài liệu