Đề HSG Địa lý 11 cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề HSG Địa lý 11 cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bắc Ninh.

+ Phân biệt tính chất giai đoạn của sản xuất công nghiệp và sản xuất nông nghiệp. Giải thích vì sao có sự khác nhau đó.
+ Xu hướng khu vực hóa kinh tế được hình thành dựa trên cơ sở nào? Xu hướng này có đối đầu với xu hướng toàn cầu hóa kinh tế không? Giải thích vì sao.
+ Giải thích vì sao châu Phi có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú nhưng đa số các nước ở châu lục này lại có nền kinh tế kém phát triển.

[ads]


Tải tài liệu