Đề HSG Địa lý 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Phùng Khắc Khoan – Hà Nội

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + đáp án / hướng dẫn giải đề HSG Địa lý 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Phùng Khắc Khoan – Hà Nội.

+ Thế nào là liên kết vùng Châu Âu? Qua ví dụ liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ, hãy cho biết ý nghĩa của việc phát triển các liên kết vùng trong Liên minh Châu Âu?
+ Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của của Hoa Kì năm 1990 và 2010.
+ Toàn cầu hóa và khu vực hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Theo em mình cần chuẩn bị những gì để trở thành công dân toàn cầu.

[ads]


Tải tài liệu