Đề HSG GDCD 11 cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề HSG GDCD 11 cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bắc Ninh.

+ Câu trên thể hiện trách nhiệm nào của công dân với cộng đồng? Nêu những biểu hiện của trách nhiệm đó?
+ Sự phát triển các yếu tố này trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay thể hiện như thế nào?
+ Giải thích tại sao Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc?

[ads]


Tải tài liệu