Đề HSG Sinh học 11 cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề HSG Sinh học 11 cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bắc Ninh.

+ Những hợp chất nào mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat? Trình bày các giai đoạn của chu trình Canvin.
+ Cho biết sự khác nhau giữa tính hướng sáng của thân cành và của rễ. Giải thích.
+ Vì sao nhịp tim trung bình ở người trưởng thành là 75 lần/phút? Vì sao ở đa số động vật, nhịp tim lại tỷ lệ nghịch với khối lượng cơ thể?

[ads]


Tải tài liệu