Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Toán 12 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Nhằm giúp các em học sinh khối 12 củng cố lại các kiến thức Toán đã học ở chương trình lớp 11, đồng thời tạo “bước chạy đà” để các em có sự chuẩn bị tốt cho năm học mới, trường THPT Thuận Thành số 1 – Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi KSCL đầu năm 2018 – 2019 môn Toán. Đề thi có mã đề 132 (trong tổng số 8 mã đề) gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 90 phút, đề thi có đáp án đầy đủ các mã đề.

[ads]