Đề khảo sát chất lượng Toán 12 đầu năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Gia Lai

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề khảo sát chất lượng Toán 12 đầu năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Gia Lai, nhằm giúp các bạn tham khảo để chuẩn bị cho kỳ thi KSCL đầu năm Toán 12 – đây là kỳ thi thường niên được tổ chức vào mỗi đầu năm học, giúp nhà trường và giáo viên bộ mô Toán nắm được chất lượng của học sinh khối 12.

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 đầu năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Gia Lai được sử dụng cho cả hai hệ: Giáo dục Phổ thông và Giáo dục Thường xuyên, trong đó phần chung gồm 21 câu và phần riêng gồm 14 câu cho mỗi hệ, để hoàn thành tốt bài thi, học sinh cần ôn tập lại các kiến thức môn Toán 11 và Toán 12 vừa được học, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Toán 12 đầu năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Gia Lai:
+ Giả sử u = u(x) là hàm số có đạo hàm khác 1 tại điểm x thuộc khoảng xác định và u(x) > 0 tại mọi điểm x thuộc khoảng xác định. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
+ Cho hàm số y = x^3 có đồ thị (C). Gọi A, B là hai điểm thuộc (C) sao cho các tiếp tuyến của (C) tại A, B lần lượt cắt trục tung tại hai điểm M và N thỏa mãn tứ giác AMBN là hình chữ nhật. Diện tích của hình chữ nhật đó bằng?
+ Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ (tham khảo hình bên). Mặt phẳng nào dưới đây là mặt phẳng đối xứng của nó?

[ads]