Đề khảo sát chất lượng Tiếng Anh 12 đầu năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Gia Lai

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề khảo sát chất lượng Tiếng Anh 12 đầu năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Gia Lai, nhằm giúp các bạn tham khảo để chuẩn bị cho kỳ thi KSCL đầu năm Tiếng Anh 12 – đây là kỳ thi thường niên được tổ chức vào mỗi đầu năm học, giúp nhà trường và giáo viên bộ mô Tiếng Anh nắm được chất lượng của học sinh khối 12.

Để hoàn thành tốt đề khảo sát chất lượng Tiếng Anh 12 đầu năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Gia Lai, học sinh cần ôn tập lại các kiến thức môn Tiếng Anh 11 và Tiếng Anh 12 vừa được học, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Tiếng Anh 12 đầu năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Gia Lai:
+ Most Americans agree that the workplace and the home are very different from the way they were thirty years ago. The world of work is no longer the man’s world. Between 1970 and 1995, the percentage of women who worked outside the home went from 50 percent to 76 percent. In the year 2000, of the more than 55 million married couples in the United States, 10.5 million women were making more than their husbands and 2 million men were stay-at-home dads.
+ Why is the workplace no longer a man’s world?
A. Because more women are in the workplace. B. Because fewer men are stay-at-home dads.
C. Because men are less and less strong. D. Because more women are jealous.
+ High school students in the last year are attempting to win a place at a university.
A. making a lot of efforts. B. trying to find out. C. revising. D. trying studying.

[ads]