Đề khảo sát chất lượng Tiếng Anh 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Theo lịch thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ GD&ĐT công bố, thì vào ngày 10 tháng 08 năm 2020, kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm học 2019 – 2020 sẽ chính thức được diễn ra.

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề khảo sát chất lượng Tiếng Anh 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc; đây là một đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh bám sát, chất lượng; các bạn nên tham khảo trong quá trình ôn thi, luyện đề.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Tiếng Anh 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc:
+ Robbins said to Ann, “My father bought me this bike last year”.
A. Robbins told Ann that his father had bought him this bike the following year.
B. Robbins told Ann that his father had bought him that bike the previous year.
C. Robbins told Ann that her father bought her this bike last year.
D. Robbins said Ann that my father bought her that bike the previous year.
+ The main point of the passage is that________.
A. citizens in the United States prefer to see politicians on television instead of in person.
B. politics in the United States has become significantly more controversial since the introduction of television.
C. citizens in the United States are now more informed about political issues because of television coverage.
D. politics in the United States has been significantly changed by television.
+ The passage supports the statement that________.
A. political presentations today are more like advertisements than in the past.
B. politicians today tends to be more familiar with the views of citizens than in the past.
C. political speeches today focus more on details about issues than in the past.
D. citizens today are less informed about a politician’s character than in the past.

[ads]


Tải tài liệu