Đề khảo sát lần 1 Tiếng Anh 11 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Sau buổi lễ khai giảng năm học 2019 – 2020 vừa qua (ngày 05 tháng 09 năm 2019), trường THPT Đoàn Thượng, tỉnh Hải Dương đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh 11, với mục đích kiểm tra lại các kiến thức Tiếng Anh 11 mà các em vừa được học, cùng với các kiến thức Tiếng Anh 10 trước đây, để nắm được chất lượng của từng học sinh, qua đó theo dõi được quá trình học tập và tiến bộ của mỗi em.

Đề khảo sát lần 1 Tiếng Anh 11 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương có mã đề 134, đề thi gồm 04 trang được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm kết hợp tự luận, học sinh làm bài trong 60 phút, đề thi có đáp án và lời giải.

THI247.com hi vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh khối 11 tham khảo để chuẩn bị cho kỳ thi KSCL đầu năm môn Tiếng Anh 11 sắp tới.

Trích dẫn đề khảo sát lần 1 Tiếng Anh 11 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Ozone could damage your lungs if you ______ it, but high in the atmosphere it performs the function of blocking ultraviolet rays from the sun.
A. breathed B. had breathed C. breathe D. to breathe.
+ The emergent layer is above the canopy, and is the top layer of the rainforest. Trees in the emergent layer break through the canopy and may reach heights of 200 feet and are massive. Many animals that survive in the emergent layer never touch the ground.
+ Why do plants in the understory have to rely on insects to pollinate them?
A. There is very little air in the understory.
B. The wind is too strong and seeds blow into the Amazon River.
C. The sun is too bright in the understory.
D. There are very few butterflies in the rainforest.
Tải tài liệu