Đề khảo sát Sinh học 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Kỳ nghỉ hè năm 2019 kéo dài 2 tháng đã kết thúc, một năm học mới lại đến. Với mục đích giúp các em học sinh khối 12 ôn tập lại các kiến thức môn Sinh học lớp 11 mà các em đã được học từ năm học trước, nhằm tạo nền tảng kiến thức Sinh học vững chắc trước khi tìm hiểu các kiến thức Sinh học 12 trong năm học 2019 – 2020, vừa qua, trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm học 2019 – 2020 môn Sinh học 12 lần 1 dành cho toàn bộ học sinh lớp 11 lên lớp 12 của nhà trường.

Đề khảo sát Sinh học 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh với toàn bộ các câu thuộc nội dung chương trình Sinh học lớp 11, đề thi được biên soạn theo dạng trắc nghiệm khách quan với tổng cộng 40 câu, thời gian làm bài khảo sát 90 phút, đề thi có đáp án và hướng dẫn các câu vận dụng.

Trích dẫn một số câu trong đề khảo sát Sinh học 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Giải thích câu thành ngữ: “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ, hễ nghe sấm dậy phất cờ mà lên”.
A. Vụ chiêm nhiệt độ cao, hoạt động vi sinh vật diễn ra mạnh phân hủy chất hữu cơ làm tăng dinh dưỡng trong đất.
B. Vào vụ mưa, lúa ở giai đoạn 3-4 tuần tuổi nên khả năng sinh trưởng mạnh, tốc độ phát triển là cao nhất.
C. Vụ chiêm là vụ khô hạn, sau cơn mưa đầu mùa lượng nước dồi dào cây lúa sinh trưởng phát triển tốt.
D. Trong cơn mưa đầu mùa, N2 dưới điều kiện tia lửa điện và nước sẽ tạo thành NO3- làm tăng lượng đạm cung cấp cho cây.
+ Câu nào sau đây không đúng về hướng trọng lực của cây?
A. Đỉnh thân sinh trưởng theo hướng cùng chiều với trọng lực gọi là hướng trọng lực âm.
B. Hướng trọng lực giúp rễ cây hút nước cùng các ion khoáng từ đất nuôi cây.
C. Đỉnh rễ cây sinh trưởng vào đất gọi là hướng trọng lực dương.
D. Phản ứng của cây đối với trọng lực được gọi là hướng trọng lực hay hướng đất.
+ Cho các phát biểu về pha tối của thực vật C4
(1) Giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.
(2) Giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu.
(3) Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch.
(4) Giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu.
Các nhận định không đúng là?