Đề khảo sát chất lượng Sinh học 12 đầu năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Gia Lai

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề khảo sát chất lượng Sinh học 12 đầu năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Gia Lai, nhằm giúp các bạn tham khảo để chuẩn bị cho kỳ thi KSCL đầu năm Sinh học 12 – đây là kỳ thi thường niên được tổ chức vào mỗi đầu năm học, giúp nhà trường và giáo viên bộ mô Sinh học nắm được chất lượng của học sinh khối 12.

Đề khảo sát chất lượng Sinh học 12 đầu năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Gia Lai được sử dụng cho cả hai hệ: Giáo dục Phổ thông và Giáo dục Thường xuyên, trong đó phần chung gồm 20 câu và phần riêng gồm 10 câu cho mỗi hệ, để hoàn thành tốt bài thi, học sinh cần ôn tập lại các kiến thức môn Sinh học 11 và Sinh học 12 vừa được học, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Sinh học 12 đầu năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Gia Lai:
+ Bản chất của mối quan hệ ADN → ARN → chuỗi pôlipeptit là gì?
A. Trình tự các nuclêotit trên mARN quy định trình tự các nuclêotit trên ADN, từ đó quy định trình tự các axit amin trên chuỗi pôlipeptit.
B. Trình tự các nuclêotit trên mạch khuôn ADN quy định trình tự các nuclêotit trên mARN, từ đó quy định trình tự các axit amin trên chuỗi pôlipeptit.
C. Trình tự các cặp nuclêotit trên ADN quy định trình tự các nuclêotit trên mARN, từ đó quy định trình tự các axit amin trên chuỗi pôlipeptit.
D. Trình tự các bộ ba mã sao quy định trình tự các bộ ba đối mã trên tARN, từ đó quy định trình tự các axit amin.
+ Hậu quả đối với trẻ em khi thiếu tirôxin là?
A. các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp kém phát triển.
B. cơ bắp kém phát triển.
C. người nhỏ bé hoặc khổng lồ.
D. chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém.
+ Trong các phát biểu sau:
(1) Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc của gen.
(2) Trong tự nhiên, đột biến gen thường phát sinh với tần số thấp.
(3) Đột biến gen có thể tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.
(4) Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một số cặp nuclêôtit trong gen.
Có bao nhiêu phát biểu đúng về đột biến gen?

[ads]