Đề khảo sát Tiếng Anh THPTQG 2019 lần 2 trường Ngô Gia Tự – Phú Yên

Trong thời điểm còn đúng một tháng nữa, kỳ thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019 sẽ chính thức diễn ra, trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Phú Yên đã tiến hành tổ chức kỳ thi khảo sát năng lực THPT Quốc gia lần 2 năm 2019 môn Tiếng Anh dành cho học sinh khối 12, kỳ thi được diễn ra vào ngày 26 tháng 05 năm 2019.

THI247.com giới thiệu đến các em đề khảo sát Tiếng Anh THPTQG 2019 lần 2 trường Ngô Gia Tự – Phú Yên, đề thi có mã đề 345, đề gồm 5 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát Tiếng Anh THPTQG 2019 lần 2 trường Ngô Gia Tự – Phú Yên:
+ “You shouldn’t have leaked our confidential report to the press, Frank!” said Jane.
A. Jane accused Frank of having cheated the press with their confidential report.
B. Jane blamed Frank for having flattered the press with their confidential report.
C. Jane suspected that Frank had leaked their confidential report to the press.
D. Jane criticized Frank for having disclosed their confidential report to the press.
+ You won’t be allowed in until your identity has been checked.
A. Show us your identity card and then you will be allowed in.
B. Only when your identity has been checked will you be admitted.
C. Not until they identity you will you be allowed to join in the show.
D. You will be allowed in unless your identity has been checked.
+ According to the passage, who help ecotourism to develop in Vietnam?
A. Business corporations and non-government organizations.
B. Business people and environmental conservationists.
C. Foreign tourists and local Vietnamese people.
D. Vietnam’s government and international organizations.