Đề thi thử Tiếng Anh THPTQG 2019 trường THPT Ngô Quyền – Hải Phòng lần 1

Như vậy là một học kỳ đã đi qua, và các em học sinh khối 12 chỉ còn khoảng 5 tháng nữa để chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ Thông Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2019. Với việc đề thi được ở dạng trắc nghiệm và bao quát chương trình Tiếng Anh 10 – 11 – 12, thì khoảng thời này là thời điểm thích hợp để các em bắt đầu luyện tập những đề thi thử môn Tiếng Anh 2019.

Để giúp các em tiếp cận được các đề Tiếng Anh chất lượng, THI247.com giới thiệu đến các em đề thi thử Tiếng Anh THPTQG 2019 trường THPT Ngô Quyền – Hải Phòng lần 1, đề được biên soạn theo chuẩn cấu trúc đề tham khảo Tiếng Anh năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo từng công bố, đề có mã 101 với 04 trang, 50 câu trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút, đề thi thử Tiếng Anh có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử Tiếng Anh THPTQG 2019 trường THPT Ngô Quyền – Hải Phòng lần 1:
+ The passage provides information to support which of the following conclusions?
A.Children enlarge the size of the head because they think that it is the most important part of the body.
B.With training, young children can be taught to avoid disproportion in their art.
C.Children plan ahead when they are drawing pictures.
D.Children under the age of 7 do not generally have a good sense of scale.
+ Our products are environmentally- friendly. We package all of them in recyclable materials.
A. Packing our products in recyclable materials, we made them environmentally – friendly.
B. Packed in recyclable materials, our products are environmentally-friendly.
C. The recyclable package of our products makes them look environmentally-friendly.
D. Our products are packaged in recycled materials to be environmentally-friendly.
+ Driving at this speed is dangerous on this road, whether you are an experienced driver or not.
A.No matter how experienced you are, driving at this speed is dangerous on this road.
B.No matter how dangerous the road is, you are an experienced driver.
C.However experienced you are, driving at this speed on this road is not dangerous.
D.As you are an experienced driver, driving at this speed is dangerous in this road.
+ According to the passage, what did Sequoya do?
A. Create a Cherokee writing system based on elements of the English alphabet.
B. Study English intensively in order to learn to write it.
C. Teach English to Cherokee Native Americans.
D. Adopt the English writing system for use in Cherokee.
+ Jane is talking to her teacher about her assignment.
Jane: You must have found reading my essay tiring.
Teacher: __________________. I enjoyed it!
A.At all costs. B.Just in case. C.Never mind. D.Not in the least.