Đề khảo sát Toán 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 nội dung đề thi và đáp án mã đề 103 đề khảo sát Toán 11 lần thứ hai năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc, nhằm giúp các em có đề thi tham khảo, để chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 11 sắp tới.

Trích dẫn đề khảo sát Toán 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Từ 6 điểm phân biệt thuộc đường thẳng d và một điểm không thuộc đường thẳng d ta có thể tạo được tất cả bao nhiêu tam giác?
+ Tổng tất cả các giá trị nguyên của m để phương trình có nghiệm là?
+ Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình có nghiệm thực?

[ads]


Tải tài liệu