Đề KSCL Toán 11 năm 2019 – 2020 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Với mục đích kiểm tra định kì Toán 11 giai đoạn giữa học kì 2 (HK2), trường THPT Nguyễn Viết Xuân, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kì thi khảo sát chất lượng Toán 11 năm học 2019 – 2020 lần thứ 3.

THI247.com sưu tầm và chia sẻ đến bạn đọc nội dung đề thi kèm đáp án chi tiết đề KSCL Toán 11 năm 2019 – 2020 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc.

Trích dẫn đề KSCL Toán 11 năm 2019 – 2020 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải là phép dời hình?
A. Phép đồng nhất.
B. Phép đối xứng trục.
C. Phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng.
D. Phép vị tự tỉ số −1.
+ Từ thành phố A đến thành phố B có sáu con đường, từ thành phố B đến thành phố C có bốn con đường. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ thành phố A đến thành phố C, qua thành phố B?
+ Một cơ sở khoan giếng đưa ra định mức giá như sau: Giá của mét khoan đầu tiên là 160000 đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét khoan sau tăng thêm 20000 đồng so với giá của mét khoan ngay trước đó. Anh X muốn ký hợp đồng với cơ sở khoan giếng này để khoan một giếng sâu 20 mét lấy nước dùng cho sinh hoạt của gia đình. Hỏi sau khi hoàn thành việc khoan giếng, anh X phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng số tiền bằng bao nhiêu?

[ads]


Tải tài liệu