Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Vật lý 12 năm học 2017 – 2018 trường Xuân Hòa – Vĩnh Phúc

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Vật lý 12 năm học 2017 – 2018 trường Xuân Hòa – Vĩnh Phúc mã đề 135 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 30 câu hỏi, thời gian làm bài 45 phút, đề nhằm đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức Vật lý 12 đã học và tạo tiền đề để bắt đầu cho chủ đề mới môn Vật lý 12.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết HK1 Vật lý 12 năm học 2017 – 2018 trường Xuân Hòa – Vĩnh Phúc:
+ Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động:
A. với tần số bằng tần số dao động riêng.
B. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.
C. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng.
D. mà không chịu ngoại lực tác dụng.
+ Tại một điểm, đại lượng đo bằng năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian là:
A. độ to của âm. B. cường độ âm.
C. độ cao của âm. D. mức cường độ âm.
+ Một sóng cơ có chu kì 2s truyền với tốc độ 1m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền mà tại đó các phần tử môi trường dao động ngược pha nhau là?
Tải tài liệu