Đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 12 chương 1 trường THPT Dương Minh Châu – Tây Ninh

Đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 12 chương 1 trường THPT Dương Minh Châu – Tây Ninh mã đề 123 gồm 4 trang với 30 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 45 phút, đề nhằm đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh sau khi học xong chủ đề sao động cơ.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 12 chương 1 trường THPT Dương Minh Châu – Tây Ninh:
+ Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định, phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Quỹ đạo chuyển động của vật là môt đoạn thẳng.
B. Quỹ đạo chuyển động của vật là một hình sin.
C. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.
D. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.
+ Tại một nơi trên trái đất, chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn:
A. tăng khi khối lượng của con lắc tăng.
B. không đổi khi khối lượng của con lắc thay đổi
C. không đổi khi chiều dài dây treo con lắc thay đổi.
D. tăng khi chiều dài dây treo của con lắc giảm.
+ Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k một đầu cố định, đầu kia của lò xo được gắn với một viên bi nhỏ có khối lượng m. Con lắc này đang dao động điều hòa có cơ năng:
A. tỉ lệ nghịch với khối lượng m của viên bi.
B. tỉ lệ nghịch với độ cứng k của lò xo.
C. tỉ lệ với bình phương chu kỳ dao động.
D. tỉ lệ với bình phương biên độ dao động
Tải tài liệu