Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 1 Sinh học 12 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc

THI247.com chia sẻ đến bạn đọc đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 1 Sinh học 12 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc, đề gồm 25 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 1 Sinh học 12 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc:
+ Khi nghiên cứu ruổi giấm, Moocgan nhận thấy: ruồi có gen cánh cụt thì đốt thân ngắn lại, trứng đẻ ít, tuổi thọ ngắn… Hiện tượng này được giải thích:
A. Gen cánh cụt đã tác động đến các gen khác trong kiểu gen để chi phối các tính trạng khác.
B. Gen quy định tính trạng cánh cụt có tính đa hiệu chi phối đến sự phát triển của nhiều tính trạng.
C. Gen cánh cụt bị đột biến.
D. Là kết quả của hiện tượng thường biến dưới tác động của môi trường lên gen quy định cánh cụt.
+ Cho biết các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ các alen trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai P: AabbDd x AaBbDd, thu được đời con gồm:
A. 18 kiểu gen và 8 kiểu hình. B. 18 kiểu gen và 6 kiểu hình.
C. 9 kiểu gen và 6 kiểu hình. D. 9 kiểu gen và 4 kiểu hình.
+ Các cặp gen chỉ phân li ly độc lập với nhau khi chúng:
A. nằm trên cùng 1 cặp NST tương đồng, xảy ra hoán vị gen với tần số 50%.
B. nằm trên các cặp NST khác nhau, các cặp NST này phân li độc lập về các tế bào con khi phân bào.
C. nằm trên cùng 1 cặp NST, cặp NST này phân li đồng đều về 2 tế bào con khi phân bào.
D. nằm trên các cặp NST khác nhau, các cặp NST này không phân li trong quá trình phân bào.

[ads]


Tải tài liệu