Đề KSCL đội tuyển HSG Hóa học 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Nhằm chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học khối 11 năm học 2018 – 2019 do sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức, vừa qua, trường THPT Yên Lạc 2, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng đội tuyển học sinh giỏi Hóa học 11 năm học 2018 – 2019 của nhà trường, đây có thể coi là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi các em bước vào kỳ thi chọn học sinh giỏi Hóa học 11 cấp tỉnh sẽ diễn ra trong vài ngày sắp tới. Thông qua kỳ thi này, các em học sinh khối 11 sẽ được ôn tập lại toàn bộ những kiến thức Hóa học 11 đã được bồi dưỡng, rèn luyện trong thời gian vừa qua, nhà trường và giáo viên bộ môn sẽ nắm rõ chất lượng thí sinh để chọn ra những em ưu tú nhất, đại diện cho trường tranh tài ở kỳ thi chọn học sinh giỏi Hóa học 11 tỉnh Vĩnh Phúc sắp tới.

Đề KSCL đội tuyển HSG Hóa học 11 năm học 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc gồm 02 trang được biên soạn theo hình thức tự luận với 05 câu, đề có thang điểm 20, học sinh làm bài thi Hóa học trong 180 phút, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề KSCL đội tuyển HSG Hóa học 11 năm học 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Hỗn hợp X gồm các hidrocacbon mạch hở: CH4, C2H4, C3H4 và C4H4. Nung nóng 6,72 lít hỗn hợp E chứa X và H2 có mặt Ni làm xúc tác thu được hỗn hợp F có tỉ khối so với H2 bằng 19. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng dung dịch brom dư thấy khối lượng brom phản ứng là a gam, đồng thời khối lượng bình tăng 3,68 gam, khí thoát ra khỏi bình (hỗn hợp khí T) có thể tích là 1,792 lít chỉ chứa các hidrocacbon. Đốt cháy toàn bộ T thu được 4,32 gam nước. Thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính giá trị của a.
+ Hỗn hợp X gồm hai muối R2CO3 và RHCO3. Chia 44,7 gam X thành ba phần bằng nhau. Phần một tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 thu được 35,46 gam kết tủa. Phần hai tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 7,88 gam kết tủa. Phần ba tác dụng tối đa với V ml dung dịch KOH 4M, tính giá trị của V.
+ Có 6 loại hợp chất vô cơ A, B, C, D, E, F đều là hợp chất của photpho. Khi cho 6 hợp chất trên lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH dư đều thu được dung dịch có cùng chất là Na3PO4. Viết công thức 6 hợp chất trên và viết phương trình phản ứng xảy ra.

XEM TRỰC TUYẾN