Đề thi chọn HSG Hóa học 11 năm 2017 – 2018 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Đề thi chọn HSG Hóa học 11 năm 2017 – 2018 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh gồm 2 trang với 8 bài toán tự luận, thời gian làm bài 120 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 14 tháng 04 năm 2018 nhằm tuyển chọn các em học sinh giỏi Hóa học 11 của trường để đào tạo, bồi dưỡng thêm nhằm giúp các em đạt được các thành tích cao ở các kỳ thi HSG Hóa học ở các cấp độ cao hơn, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi chọn HSG Hóa học 11 năm 2017 – 2018:
+ Có 5 lọ hóa chất khác nhau, mỗi lọ chứa một dung dịch của một trong các hóa chất sau: NaOH, HCl, H2SO4, BaCl2, Na2SO4. Chỉ được dùng thêm phenolphtalein (các điều kiện và dụng cụ thí nghiệm có đủ). Hãy trình bày phương pháp hóa học nhận ra 5 hóa chất trên và viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).
+ Nguyên tử X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3sx, nguyên tử Y có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s24py. Tổng số electron lớp ngoài cùng của 2 nguyên tử bằng 9. Viết cấu hình electron của nguyên tử X, Y. Từ đó, xác định vị trí của X, Y trong bảng HTTH?
+ Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol chất hữu cơ A mạch hở cần dùng vừa đủ 50,4 lít không khí (O2 chiếm 20% thể tích không khí). Cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng lên 23,4 gam và có 70,92 gam kết tủa. Khí thoát ra khỏi bình có thể tích 41,664 lít. Xác định công thức phân tử chất A? (Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở đktc).

[ads]


Tải tài liệu