Đề KSCL đội tuyển HSG Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Để chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh 10 năm học 2018 – 2019 do sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức, vừa qua, trường THPT Yên Lạc 2, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng đội tuyển học sinh giỏi Tiếng Anh 10 năm học 2018 – 2019 của nhà trường, đây có thể coi là bước chạy đà cuối cùng trước khi các em bước vào kỳ thi chọn học sinh giỏi Tiếng Anh 10 cấp tỉnh. Thông qua kỳ thi này, các em học sinh khối 10 sẽ được ôn tập lại toàn bộ những kiến thức Tiếng Anh 10 đã được bồi dưỡng trong thời gian qua, nhà trường và giáo viên sẽ nắm rõ chất lượng để chọn ra những em ưu tú nhất, đại diện cho trường tranh tài ở kỳ thi chọn học sinh giỏi Tiếng Anh 10 tỉnh Vĩnh Phúc sắp tới.

Đề KSCL đội tuyển HSG Tiếng Anh 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc được biên soạn theo hình thức tự luận với thang điểm 20, đề gồm 10 câu, học sinh làm bài thi Tiếng Anh trong 180 phút, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề KSCL đội tuyển HSG Tiếng Anh 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ How has science done to disservice to people?
A. As a result of scientific intervention, some potentially harmful substances have been added to our food.
B. The scientists have preserved the color of meats, but not of vegetables.
C. It caused a lack of information concerning the value of food.
D. Because of science, disease caused by contaminated food has been virtually eradicated.
+ All of the following statements are TRUE except.
A. Drug are always given to animals for medical reasons.
B. Food may cause forty percent of the cancer in the world.
C. Researchers have known about the potential hazard of food additives for more than 45 years.
D. Some of the additives in our food are added to the food itself and some are given to the living animals.
+ What is the best title for this passage?
A. The food you eat can affect your health. B. Harmful and Harmless substances in food.
C. Avoiding injurious substances in food. D. Improving health through a Natural Diet.