Đề KSCL giữa HK1 Vật lý 11 năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế

Như thông lệ hằng năm, cứ sau mỗi 8 tuần học trên lớp thì các trường THPT trên toàn quốc lại tổ chức một kỳ thi khảo sát chất lượng Vật lý 11 nhằm đánh giá năng lực của học sinh, làm cơ sở để xếp loại học tập và tuyển chọn học sinh giỏi Vật lý 11. Với mục đích đó, trường THPT Bùi Thị Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế đã biên soạn và tổ chức kỳ thi KSCL giữa HK1 Vật lý 11 năm học 2018 – 2019, đề thi có mã đề 132 gồm 2 trang với 24 câu trắc nghiệm và 1 câu tự luận với tỉ lệ điểm số giữa hai phần là 8 : 2, học sinh làm bài trong 45 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề KSCL giữa HK1 Vật lý 11 năm học 2018 – 2019 trường Bùi Thị Xuân – TT. Huế:
+ Khẳng định nào sau đây không đúng? Lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không
A. có độ lớn tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.
B. có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích.
C. là lực hút khi hai điện tích trái dấu.
D. có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn hai điện tích.
+ Vật A trung hòa điện cho tiếp xúc với vật B đang nhiễm điện dương thì vật A cũng nhiễm điện dương là do
A. electron di chuyển từ vật A sang vật B.
B. điện tích dương từ vật A di chuyển sang vật B.
C. electron di chuyển từ vật B sang vật A.
D. điện tích dương từ vật B di chuyển sang vật A.
+ Tụ điện là hệ thống gồm
A. hai vật đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.
B. hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.
C. hai vật dẫn đặt tiếp xúc với nhau và được bao bọc bằng điện môi.
D. hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp dẫn điện.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan