Đề thi giữa học kỳ 1 Vật lý 11 năm học 2018 – 2019 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Đề thi giữa học kỳ 1 Vật lý 11 năm học 2018 – 2019 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh mã đề 132 gồm 3 trang với 40 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 50 phút (không kể thời gian giao đề), đề thi nhằm kiểm tra năng lực học sinh định kỳ, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi giữa học kỳ 1 Vật lý 11 năm học 2018 – 2019 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh:
+ Chọn câu phát biểu đúng.
A. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện tỉ lệ với điện dung của nó.
B. Điện tích của tụ điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai bản của nó.
C. Điện dung của tụ điện tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai bản của nó.
D. Điện dung của tụ điện tỉ lệ với điện tích của nó.
+ Vào mùa hanh khô, nhiều khi kéo áo len qua đầu, ta thấy có tiếng nổ lách tách. Đó là do:
A. hiện tượng nhiễm điện do cọ xát.
B. hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng.
C. hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc.
D. cả ba hiện tượng nhiễm điện nêu trên.
+ Trong trường hợp nào sau đây ta có một tụ điện?
A. hai tấm nhôm đặt cách nhau một khoảng trong nước nguyên chất.
B. hai tấm nhựa phủ ngoài một lá nhôm.
C. hai tấm kẽm ngâm trong dung dịch axit.
D. hai tấm gỗ khô đặt cách nhau một khoảng trong không khí.

[ads]

Tải tài liệu