Đề KSCL giữa HK2 Lịch sử 10 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

Tính đến thời điểm này, theo phân phối chương trình chuẩn, thì đã hơn một tháng từ lúc bắt đầu giai đoạn học kỳ 2, và các em học sinh khối 10 chuẩn bị bước vào kỳ thi khảo sát chất lượng giữa học kỳ 2 môn Lịch sử 10 năm học 2018 – 2019. Nhằm giúp các em có được những đề thi giữa HK2 Lịch sử 10 chất lượng để ôn tập, THI247.com xin chia sẻ lại một đề thi rất hay của năm học trước: Đề KSCL giữa HK2 Lịch sử 10 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc.

Mặc dù đã trải qua gần một năm học, tuy nhiên đề thi KSCL giữa HK2 Lịch sử 10 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc vẫn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cấu trúc và nội dung, đề có mã 301 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 40 câu, thời gian làm bài thi Lịch sử là 50 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL giữa HK2 Lịch sử 10 năm 2017 – 2018 trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc:
+ Sự kiện lịch sử nào ở thế kỉ X đánh dấu sự chấm dứt thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc đưa nước ta bước vào thời kì độc lập lâu dài?
A. Khúc Hạo cải cách hành chính, xây dựng quyền tự chủ năm 907. B. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ năm 905.
C. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938. D. Ngô Quyền xưng vương lập ra nhà Ngô năm 939.
+ Điền từ đúng vào chỗ trống đề hoàn thiện đoạn dữ liệu sau: “Người đầu tiên khởi xướng Nho học là …. Đến thời Hán Vũ Đế … trở thành công cụ sắc bén phục vụ cho nhà nước phong kiến tập quyền. … ở Trung Quốc cũng thịnh hành, nhất là vào thời Đường”.
A. Khổng Tử; Nho giáo; Phật giáo. B. Khổng Tử; Nho Giáo; Đạo giáo.
C. Lão Tử; Nho giáo, Phật giáo. D. Đổng Trọng Thư; Nho gia; Phật giáo.
+ Nội dung nào sau đây không thể hiện vai trò của Vương triều Gúp-ta đối với lịch sử Ấn Độ?
A. Tổ chức kháng cự, không cho các tộc người ở Trung Á xâm lấn Ấn Độ.
B. Du nhập văn hóa Hồi giáo, thúc đẩy sự giao thoa văn hóa Đông – Tây.
C. Sự định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ.
D. Thống nhất miền Bắc, làm chủ miền gần như toàn bộ miền Trung Ấn Độ.

[ads]


Tải tài liệu