Đề KSCL lần 3 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Với mục đích kiểm tra đánh giá chất lượng môn Hóa học của học sinh khối 10 giai đoạn giữa học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, vừa qua, trường THPT Nguyễn Viết Xuân, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Hóa học 10 lần thứ ba.

Đề KSCL lần 3 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc có mã đề 101 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 40 câu, thời gian học sinh làm bài thi Hóa học là 50 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL lần 3 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Hợp chất R tạo bởi 2 nguyên tố A và B, có công thức phân tử là AB2. Tổng số hạt mang điện trong phân tử R là 36 và R + Cl2 → A + HCl. Cho sơ đồ các phản ứng sau:
Biết rằng khối lượng mol X, Z, T thỏa mãn: MX + MZ = 186. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. X không tan trong nước, không tan trong dung dịch axit loãng. B. Z là một bazơ mạnh.
C. X không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch axit loãng. D. R tan tốt trong nước và vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa.
+ Hòa tan x gam hỗn hợp gồm CuCl2 và FeCl3 vào nước, thu được dung dịch T. Chia dung dịch T làm hai phần bằng nhau: Cho lượng dư khí hiđrosunfua vào phần 1 thu được 1,28 gam kết tủa. Cho lượng dư dung dịch Na2S vào phần hai thu được 3,04 gam kết tủa. Tính giá trị của x.
+ Chia 22,0 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng hết với O2 thu được 15,8 gam hỗn hợp 3 oxit. Phần 2 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là?