Đề KSCL Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1

Theo như thông lệ hằng năm, cứ đến khoảng thời gian giữa tháng 10, tức 2 tháng sau khi bắt đầu nhập học, trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lại tổ chức một kỳ thi khảo sát chất lượng môn Hóa học dành cho các em học sinh khối 10, đây có thể coi là bài đánh giá đầu tiên về năng lực của các em để nhà trường và giáo viên có thể nắm được tình hình học tập môn Hóa học 10, cũng như điểm mặt được những cái tên xuất sắc để tuyển chọn vào đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học của nhà trường.

Đề KSCL Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1 được biên soạn theo hình thức thức tự luận hoàn toàn với 10 câu, tất cả được trình bày trên 1 mặt giấy, thời gian dành cho các em để hoàn thành đề thi là 50 phút, không tính thời gian giám thị phát đề, phần hướng dẫn làm bài và thang chấm điểm đã được THI247.com đính kèm bên dưới đề thi giúp các em thuận tiện tra cứu khi thử sức mình với đề thi này.

Trích dẫn đề KSCL Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1:
+ Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Fe, Zn trong HCl dư. Cho dung dịch NaOH (vừa đủ để kết tủa lớn nhất) vào dung dịch sau phản ứng trên thu được kết tủa X. Nung X ngoài không khí đến khối lượng không đổi được chất rắn Y. Chất rắn Y gồm?
+ Hoà tan hoàn toàn 5,62g hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500ml dung dịch H2SO4 0,2M (vừa đủ). Tính khối lượng muối trong dung dịch sau phản ứng?
+ Cho các dung dịch NaCl, Ca(OH)2, H3PO4, MgSO4, HBr. Các dung dịch làm quỳ tím chuyển màu là?
Tải tài liệu