Đề KSCL lần 3 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề KSCL lần 3 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc, kỳ thi được diễn ra trong giai đoạn giữa học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, kỳ thi vừa nhằm đánh giá chất lượng Toán 12 giữa học kỳ 2, vừa kiểm tra kiến thức ôn tập thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán của học sinh khối 12.

Đề KSCL lần 3 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc có mã đề 101 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 50 câu, học sinh làm bài trong 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL lần 3 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Một tổ có 6 học sinh nam và 9 học sinh nữ (trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc). Hỏi có bao nhiêu cách chọn 6 học sinh đi lao động, trong đó 2 học sinh nam?
+ Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [−1;3] và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên [−1;3]. Giá trị của M – m bằng?
+ Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn [1;16]. Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng.